Rozkład dnia

7:00 – 8:15

własna aktywność dzieci w zabawach swobodnych
kontakty nauczyciela z dzieckiem wynikające z wspierania ciekawości dziecięcej, aktywności i samodzielności, rozwijania uzdolnień lub niwelowania niedoborów rozwojowych
zabawy integracyjne
zabawy i ćwiczenia ruchowe poranne
czynności samoobsługowe w łazience
rozwijanie samodzielności podczas nakrywania do stołu

8:15 – 12:00

śniadanie
nabywanie i utrwalanie  nawyków higieniczno-kulturalnych
samodzielność w przygotowywaniu pomocy i przyborów do zabaw i sytuacji edukacyjnych /grupy starsze/
działalność edukacyjna organizowana, inspirowana i prowadzona przez nauczyciela wyzwalające aktywność w różnych sferach rozwojowych w języku angielskim/niemieckim i języku polskim
własna aktywność dzieci w zabawach swobodnych
zabawy ruchowe i ćwiczenia w ogrodzie, spacery, wycieczki
ćwiczenia samoobsługowe w szatni i łazience
słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela

12:00 – 14:00

obiad
wypoczynek dzieci 3 letnich
ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek
zajęcia dodatkowe
zabawy integracyjne
zabawy sprzyjające rozwojowi intelektualnemu dzieci wraz z edukacją matematyczną/zabawy i ćwiczenia sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole/tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej  dzieci

14:00 – 17:00

podwieczorek
zabawy i ćwiczenia ruchowe
sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczycieli oraz wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności podejmowanej z inicjatywy dzieci
praca indywidualna, kompensacyjno-stymulująca
swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań

Rozkład dnia jest zmienny w zależności od pory roku!