Oferta

Edukacja naszego przedszkola opiera się na nowej podstawie programowej MEN

Pracę opiekuńczo-wychowawczą i aktywność edukacyjną rozwijamy stosując:

 • Program rozwoju placówki
 • Program „NASZE PRZEDSZKOLE” – program edukacyjny
 • Program wychowania w przedszkolu w grupach anglojęzycznych
 • Program edukacyjny „Dziecko w grupie dwujęzycznej”
 • Program edukacji zintegrowanej w przedszkolu dwujęzycznym „Przedszkole przyjazne dziecku”
 • Program adaptacji dziecka

STOSUJEMY METODY I FORMY PRACY

 • „Metoda ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • „Dziecięca Matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej
 • „Pedagogika zabawy” Klanza
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss
 • Edukacja przez ruch D. Dziamskiej